Onderwijs


Nederlandse universiteiten, hogescholen, MBO’s én het primaire en voortgezet onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor tienduizenden gebouwen en hebben daarmee grote impact op de Nederlandse CO2-uitstoot. Voor een succesvolle energietransitie is het belangrijk dat ook in het onderwijs actief wordt gewerkt aan het reduceren van het energieverbruik en het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Inzicht in het energieverbruik, de voortgang van maatregelen én besparingsmogelijkheden staan hierin centraal.


Energiemonitoring in het onderwijs

Verschillende soorten onderwijsinstellingen kunnen erg van elkaar variëren, hetzelfde geldt voor hun gebouwen(portfolio). Waar het voortgezet en primaire onderwijs vaak over minder en kleinere gebouwen beschikt, hebben Mbo’s, Hbo’s en universiteiten vaak meer en grotere gebouwen en soms zelfs volledige campussen. Energiemonitoring in het onderwijs kan ervoor zorgen dat het verbruik drastisch wordt verlaagd door benchmarking, data-analyse en signalering, tevens is energiemonitoring voor veel onderwijsinstellingen wettelijk verplicht.

 

Waarom ErbisOne?

Met ErbisOne beschikken onderwijsinstellingen over een platform dat handvatten biedt voor alle uitdagingen rondom energiemanagement. Ongeacht de herkomst van de energiedata (hoofdmeters, submeters, GBS-en etc.), helpt ErbisOne bij het verkrijgen van inzicht in onder andere het verbruik, de installaties, maatregelen en de algehele voortgang van de routekaart van verduurzaming. Ook kan ErbisOne helpen bij het creëren van bewustwording en draagvlak rondom energie en duurzaamheid, door energiegegevens op een aantrekkelijke wijze te visualiseren en presenteren aan medewerkers en studenten.

 

Data uit alle mogelijke bronnen Gebruiksvriendelijk en razendsnel Relevante inzichten & analyses Voldoen aan EBS-plicht
Verwerkt data uit alle mogelijke bronnen Relevante inzichten & analyses over energie Gebruiksvriendelijke interface & razendsnel Voldoet aan de gestelde EBS-regelgeving

 

 

 


Maak kennis met het platform voor succesvol energiemanagement.

Wij nemen u graag mee in de mogelijkheden voor uw organisatieContact